מסר מבנימין: בענין העתיד של כדור הארץ | מי נגד האמת ומי בעד האמת? – חזק

מסר מדניאל: תהיה מע”3 | מרתק

הלכות פסח תשפ”ד

מדוע השם בחר דווקא באשה גואלת (אסתר המלכה)? | מה הסיבה לגזרת המן

מה הסיבה שהבל חזר בגלגול של משה רבינו – סודות נשגבים ומדהימים

הלכות פורים תשפ”ד

מסר מדניאל: אי אפשר לחסל את עם ישראל | עם ישראל חי

אדם שחווה מוות קליני מספר: “הנשמות למעלה נראות שקופות ודומים לדמות האדם!” 🔥 מדהים

מי יבשר את ביאת משיח

מסר מטלטל מצדיק נסתר: “המלחמה עצמה לא תיקח הרבה זמן” | מי אלו שיזכו לקבל פני משיח | הרב אברהם עבאדי

מסרים מצדיקים: מי הקבוצה הראשונה שיקבלו פני משיח | ביאת משיח קרוב | מתי סוף המלחמה | הרב אברהם עבאדי

ישמעאלי במסר לרבי חיים ויטאל זצוק”ל בענין האומה של הישמעאלים | ענייני משיח והגאולה הקרובה

כ”ק האדמו”ר מרימנוב שליט”א בדברי חיזוק ועידוד על המצב בארץ ישראל ובעולם בסעודת ט”ו בשב

סוד “אין מקבלים תשובה וגרים לימות המשיח” (ביאור)

לעתיד לבוא כל גבול ארץ ישראל יהפוך להיות ירושלים וכמעט כל העולם יהיה ארץ ישראל

מחכים לציר האחרון של לידת משיח – מסר מצדיק מפי הרב אברהם עבאדי

בענין המלחמה בצפון – מסר מהרבנית קוק

הרובוטים רוצים לשלוט על כל העולם! העולם הולך למהלך רובוטי

הרבה הפסקות חשמל לאחרונה 🛑 איך להתכונן לשעת חירום?! עצות

מה הסיבה שתהיה מלחמת גוג ומגוג❓ “גוג ומגוג” בגימטריה 70 🔥 כנגד 70 אומות העולם שיבואו על ישראל

! איך מתכוננים לשבת בענין האוכל אם יש הפסקת חשמל

מסרים מצדיקים: אירועים משמעותיים בפתח! אוטוטו הכל מתחיל

בעתיד קול שמימי עולה ויורד בכל העולם – סימן הגאולה על פי הזוהר הקדוש

היצר הרע של הדור הזה!⛔ המון נופלים

הקב”ה ברא את הס”מ לבחון אותנו – (מדניאל האוטיסט) מסר

חלום מטורף שקשור למשיח! ומסר מצדיק מהצפון! דברים גדולים בפתח בקרוב! תתכוננו!!! מסר

מסר מהרב ציון בוגנים: בענין המצב בארץ! דברים מזעזעים שקשורים למה שקורה

מסר מהאדמור מנדבורנה בענין המלחמה וזמני משיח | העולם הולך לקראת מלחמת העולם השלישית

הגיעו מים עד נפש – הדבר היחיד שנשאר לעשות זה לבקוע שער הדמעות

חבלי משיח זה היום

מסר מילדה פגועת מוח לעם ישראל: המשיח מגיע! מצמרר

מסר מדוע יש פיגועים ומחבלים

גילוי מדהים על פי הזוהר הקדוש מה יקרה באחרית הימים – שזו התקופה שלנו! עכשיו

החפץ חיים אמר לרב אלחנן וסרמן הי”ד שהמלחמה ה-3 תביא לגאולה‼️ מסר מטלטל

המסר לדור האחרון מאליהו הנביא לחלבן שקשור אלינו

לקב”ה יש תוכנית! לא לפחד עם מה שקורה‼️ הכל יביא בחשבון

מסר מצדיק בענין ארמילוס שקשור לדור שלנו

מסר מצדיק בשם ראש הל”ו צדיקים בענין האם תיפול פצצת אטום בארץ ישראל

לא גומרים את החודש? סגולות לפרנסה

מסר מפלוני: בלאגן גדול עומד בפתח וגם ניסים ונפלאות וישועות

© 2024 | All Rights Reserved | כל הזכויות שמורות | ארגון בשם השם (נעשה ונצליח!)