מסר: “הצפון יחרב”! הסוף של העולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו קרוב! לפני ביאת המשיח הגליל יחרב

מסר מדניאל – מסר מעולם האמת | מה שקורה עכשיו בעולם זה רק דוגמא למה שהולך לקרות בעתיד הקרוב

מסר מצדיקים: המלחמה תהיה עד ביאת המשיח | אבל יהיו ניסים ונפלאות | הרב אברהם עבאדי

מסר מבנימין: העולם כמו שאנחנו מכירים אותו יעלם באיזה שהוא שלב | האויב הוא מבפנים

הלכות שבועות תשפ”ד

מסר חשוב ביותר: כוננות גבוה למלחמה בצפון – אולי – בשבועות שתסתיים במלחמת עולם ה-3 והסיבה למלחמה

מסר מבנימין: אנחנו מתקרבים מאוד לגאולה שלמה ועוד מעט הכל בעולם הזה יתחיל להשתנות לגמרי

מסר מדניאל: זה לא סתם מלחמה עכשיו, זו מלחמה של הרע נגד הטוב

 מה זה חולי – הסבר חשוב מהספרים הקדושים

מסר: מדוע הגאולה מתעכבת

מסר מצדיק: אנחנו בסוף! בסוף! בסוף! | יש גזרה קשה מאוד | זו אזהרה לכולם לחזור בתשובה! לשמור שבת

מסר מבנימין | כשיתחילו המלחמות הגדולות, יהיה פחד ולא יהיה לאן ללכת, ותהיה להם רק דרך אחת וזה הקב”ה ותורתו | המבחן האחרון

מסר מבנימין: הסבלנות בשמים נגמרה

האם פלסטיק טוב בשבילנו?

סיפור אמיתי מבהיל על אדם שמכר את העבירה שלו למישהו אחר

מסר מבנימין: מי שחוזר בתשובה להשם יתברך ומקיים את חוקות בורא עולם יקבל נצח נצחים

יֵשׁ דִּין וְיֵשׁ דַּיָּן

סוד בני “האדם”! ומה זה קשור למצרים ומה זה קשור להיום

מסר מבנימין: הכל זה ניסיונות! כדי לדעת מי באמת נאמן להשם יתברך | תתכוננו לניסיונות הבאים

מסר חשוב לעם ישראל: סדר אלוקי בפתח לא לפחד מכלום! | מי שיש לו עוונות ולא עושה תשובה צריך לפחד

מסר מבנימין: לא לפחד עם ישראל! רק לחזור לאמת שזה אין עוד מלבדו הקב”ה

מסר נחוץ מהרב עבאדי וצדיקים נסתרים | כולם עכשיו לקרוא תהילים

מסר מבנימין: בענין העתיד של כדור הארץ | מי נגד האמת ומי בעד האמת? – חזק

מסר מדניאל: תהיה מע”3 | מרתק

הלכות פסח תשפ”ד

מדוע השם בחר דווקא באשה גואלת (אסתר המלכה)? | מה הסיבה לגזרת המן

מה הסיבה שהבל חזר בגלגול של משה רבינו – סודות נשגבים ומדהימים

הלכות פורים תשפ”ד

מסר מדניאל: אי אפשר לחסל את עם ישראל | עם ישראל חי

אדם שחווה מוות קליני מספר: “הנשמות למעלה נראות שקופות ודומים לדמות האדם!” 🔥 מדהים

מי יבשר את ביאת משיח

מסר מטלטל מצדיק נסתר: “המלחמה עצמה לא תיקח הרבה זמן” | מי אלו שיזכו לקבל פני משיח | הרב אברהם עבאדי

מסרים מצדיקים: מי הקבוצה הראשונה שיקבלו פני משיח | ביאת משיח קרוב | מתי סוף המלחמה | הרב אברהם עבאדי

ישמעאלי במסר לרבי חיים ויטאל זצוק”ל בענין האומה של הישמעאלים | ענייני משיח והגאולה הקרובה

כ”ק האדמו”ר מרימנוב שליט”א בדברי חיזוק ועידוד על המצב בארץ ישראל ובעולם בסעודת ט”ו בשב

סוד “אין מקבלים תשובה וגרים לימות המשיח” (ביאור)

לעתיד לבוא כל גבול ארץ ישראל יהפוך להיות ירושלים וכמעט כל העולם יהיה ארץ ישראל

מחכים לציר האחרון של לידת משיח – מסר מצדיק מפי הרב אברהם עבאדי

בענין המלחמה בצפון – מסר מהרבנית קוק

הרובוטים רוצים לשלוט על כל העולם! העולם הולך למהלך רובוטי

© 2024 | All Rights Reserved | כל הזכויות שמורות | ארגון בשם השם (נעשה ונצליח!)